Officia propria ecclesiasticae provinciae pragensis.
Cum cantu

Kdo hledá chorální nápěvy latinských zpěvů oficia (antifon, responsorií, hymnů) pro svátky českých zemských patronů - sv. Víta, Václava, Vojtěcha, Ludmily, Pěti bratří, Prokopa, Zikmunda - resp. vůbec pro svátky vlastní kalendáři pražské církevní provincie, je tu správně, ale poněkud brzy: přípravné práce jsou na samém začátku. Níže je možné prohlížet začátky pracovní srovnávací edice nápěvů ze středověkých antifonářů, na základě níž budou později připraveny noty v podobě vhodné pro liturgický zpěv. Materiály budou průběžně doplňovány a aktualisovány.

Primárním cílem je vydat nápěvy k textům vlastních svátků pražské církevní provincie v podobě (těsně) před liturgickou reformou Druhého vatikánského koncilu. Později je v plánu totéž udělat i pro latinské texty pokoncilního společného propria českých a moravských diecésí.

Pro podrobnější představení celého záměru viz článek Latinské zpěvy pro vlastní svátky pražské církevní provincie.

Ke stažení

Pracovní edice nápěvů ze středověkých pramenů

Github

Zdrojové kódy všech notových materiálů jsou na githubu, kde můžete z první ruky sledovat postup prací, hlásit zjištěné chyby, nebo třeba i přispět transkripcí některého pramene.

Zpěvy oficia pro "pražské svátky" jinde

Tomu, kdo chce zpívat např. nešpory o některém z dotčených svátků (nejpravděpodobněji snad o svátku sv. Václava), může alespoň prozatím dobře posloužit nabídka tematicky spřízněných webů:

Kontakt

Viz kontaktní informace na webu inadiutorium.cz