Officia propria ecclesiasticae provinciae pragensis.
Cum cantu

Kdo hledá chorální nápěvy latinských zpěvů oficia (antifon, responsorií, hymnů) pro svátky českých zemských patronů - sv. Víta, Václava, Vojtěcha, Ludmily, Pěti bratří, Prokopa, Zikmunda - resp. vůbec pro svátky vlastní kalendáři pražské církevní provincie, je tu správně, ale poněkud brzy: přípravné práce jsou na samém začátku. Níže je možné prohlížet začátky pracovní srovnávací edice nápěvů ze středověkých antifonářů, na základě níž budou později připraveny noty v podobě vhodné pro liturgický zpěv. Materiály budou průběžně doplňovány a aktualisovány.

Primárním cílem je vydat nápěvy k textům vlastních svátků pražské církevní provincie v podobě (těsně) před liturgickou reformou Druhého vatikánského koncilu. Později je v plánu totéž udělat i pro latinské texty pokoncilního společného propria českých a moravských diecésí.

Pro podrobnější představení celého záměru viz článek Latinské zpěvy pro vlastní svátky pražské církevní provincie.

Ke stažení

Praktické výstupy

pražské proprium k Antiphonale Romanum z r. 1912 (zatím velmi neúplné, obsahující prvních pár svátků)

Pracovní edice nápěvů ze středověkých pramenů

Github

Zdrojové kódy všech notových materiálů jsou na githubu, kde můžete z první ruky sledovat postup prací, hlásit zjištěné chyby, nebo třeba i přispět transkripcí některého pramene.

Zpěvy oficia pro "pražské svátky" jinde

Tomu, kdo chce zpívat např. nešpory o některém z dotčených svátků (nejpravděpodobněji snad o svátku sv. Václava), může alespoň prozatím dobře posloužit nabídka tematicky spřízněných webů:

Kontakt

Viz kontaktní informace na webu inadiutorium.cz